GOLDBERG
WEEKENDAVISEN

EKSTERNE INTERVIEW, OMTALER & ANMELDELSER

Filmen er blevet omtalt af Nikolaj mangurten Lassen i Weekendavisen.
Omtalen kan læses nedenunder eller læses direkte på Weekendavisen's netavis, (det kræver login), eller som PDF her.

OMTALE I WEEKENDAVISEN

Af Nikolaj Mangurten Lassen
11. dec 2009

KÆRLIGT KULTURSAMMENSTØD
Ulrik Gutkins meget personlige dokumentarfi lm om tro, traditioner og sit jødiske tilhørsforhold er en fin og underfundig undersøgelse af det moderne menneskes kvaler i jagten på identitet.

ULRIK er jøde. Han er i hvert fald født af jødiske forældre og har gået på en jødisk skole. Han er desuden fascineret af sin families historie, han er også omskåret og kan godt lide mange af de jødiske traditioner og skikke. Men han er ikke religiøs.

Alligevel bliver han sat i et slemt dilemma, da hans første søn bliver født. For Ulriks kæreste er ikke jøde, men »helt igennem leverpostejsdansker«, som han kærligt siger, og hun forstår ikke Ulriks forslag om at lade deres lille dreng omskære, og synes at deres dreng hverken skal opdrages til at være jøde eller kristen, da de jo ikke selv er religiøse.

Ulrik prøver uden held at overtale hende, men kan ikke komme op med nogen rationelle argumenter og strander på de mere emotionelle og måske ligefrem selvcentrerede pointer om, at far og søn bør ligne hinanden, at det er en del
af den jødiske identitet, at det indvier drengen i et fællesskab og at det bare føles mest rigtigt med en omskærelse.

Ulrik og Signes diskussion, som der her er blevet en både humoristisk og alvorlig dokumentarfi lm ud af, er ikke noget særtilfælde. Mere end 80 procent af danske jøder finder nemlig en ikke-jødisk partner – oftest med kristenkulturel baggrund – så dette store flertal af danske jøder må formentlig alle i et eller andet omfang spørge sig selv, hvad det jødiske er for en størrelse, især de mange som kalder sig ikke-religiøse jøder eller kulturjøder.

Filmen er optaget over flere år i en videodagbogs-lignende form og skildrer Ulrik Gutkins personlige søgen efter det jødiske, med hans kærestes graviditet og hans egen forestående faderrolle som startskud. Hans jagt giver ham lige så mange forskellige svar som folk, han opsøger og diskuterer emnet med. For jøder er naturligvis lige så forskellige som alle andre. Og diskussionen breder sig hurtigt ud, så fi lmen både berører selve omskærelsen som ritual, troens rolle i et sekulariseret samfund og minoriteters integration og eventuelle assimilation i samfundet. Det sidste bliver enkelt og glimrende illustreret ved en gåtur på den jødiske kirkegård, hvor Ulrik Gutkin forklarer, hvordan familiens for- og efternavne med årene er blevet ændret og tilrettet, så de klinger mindre fremmedartede og mere danske.

I en skæg scene, hvor en lettere presset Ulrik skal forklare sin kæreste det fordelagtige ved den jødiske arv, nævner han store danske jøder som Niels Bohr og Georg Brandes, men har lidt svært ved at sætte sig selv ind i rækken af genier. Med tanke på at jøder da også kommer i alle farver og former, fra Afrika til Asien, fra Mellemøsten til Skandinavien, så sætter den sjove episode en spændende tanke i gang: Hvad er det egentlig at være jøde?

Da noget af det mest særlige ved det jødiske netop er det paradoksale faktum, at det jødiske både kan defineres religiøst, etnisk og/eller kulturelt, er identitetsspørgsmålet naturligvis noget, som presser sig ekstra meget på. Men filmens uformelle tilgang til stoffet breder sit emne ud, så det kommer til at handle om identitet og betydningen af at defi nere, hvem man er, i en bredere forstand. Kan man overhovedet være såkaldt kulturjøde, når de jødiske traditioners indhold er religiøst og nært knyttet til Bibelen? Ja, selvfølgelig kan man det, akkurat ligesom man kan være kulturkristen og holde juleaften, selvom man ikke tror på, at Jesus blev født af en jomfru den 24. december og kunne gå på vandet. Og hvorfor skal man overhovedet defi nere sig selv på den måde? Giver det mening i tilværelsen at defi nere sig selv og sit individ i forhold til en social, etnisk, religiøs eller kultur gruppe? Og i bekræftende fald, hvilken mening giver det? Det er nogle af de interessante spørgsmål, som Ulrik Gutkins dokumentarfi lm stiller. Og det er spørgsmål, som er spændende at tænke over, hvad enten man er sort, hvid, gul eller lilla, jøde, muslim, kristen eller asatroende.