F I L M 1
F I L M 2 F I L M 3 F I L M 4
LINKS + LITTERATURHENVISNINGER


"Se at blive danskere", kronik af Søren Espersen (DF), Politiken, 19. juni 2009

Artikler i Kristeligt Dagblad om integration

Blandede ægteskaber

Det er upraktisk

Om verdensreligioner,

www.kristendomskundskab.dk

Undervisningsbogen ”Danske Verdensreligioner”, Gyldendal.

"Immigranter - Østeuropæiske jøder i København 1900-1917", Bent Blüdnikow, Borgen 1986.

Uddrag fra bogen af Karen Lützen ”Min mors hemmelighed – på sporet af en jødisk indvandrerhistorie”.

 

 

TEMA 1 - LÆRERVEJLEDNING FOLKESKOLEN

hVORNÅR ER MAN INTEGRERET?

(Kristendomskundskab, Samfundsfag og Historie)

Oplagt i forbindelse med fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie.

Her er det oplagt at tage udgangspunkt i farfaren og sammenstillingen mellem en mere traditionel, jødisk indvandrertilværelse og det moderne livssyn, som den fuldt integrerede og nybagte far har.

Dog er der en lille krølle, nemlig den, at farfaren spiser svinekød og faktisk også har holdt jul et par gange, men ingen ikke-jødiske venner har i bekendtskabskredsen, hvor barnebarnet til gengæld ikke spiser svinekød men selv næsten ingen jødiske venner har.

Her er der både en historisk og religiøs vinkel, og man kan i den forbindelse tale om overgangsriter og tidshorisont for integration ved evt. at inddrage en befolkningspyramide over de danske jøder fra år 1846 og frem til i dag.

Derudover giver filmen mulighed for at belyse de konflikter og sammenstød, der kan forekomme, når to mennesker med rod i forskellige identiteter og kulturel baggrund finder sammen i et ”blandet ægteskab”.

Vi har erfaret, at diskussionerne mellem hovedpersonerne i filmen har elevernes interesse.

På sitet under dette tema er der 4 klip af 1-2 minutters varighed fra filmen, som kan være udgangspunkt for en diskussion i klassen eller en individuel besvarelse.